Zveřejněno 6.3.2018

iTiSPM

Účinnost General Data Protection Regulation - GDPR

24.5.2018 – 25.5.2018
Pro potřeby compliance našich partnerů s General Data Protection Regulation (GDPR), tedy abychom jim pomohli zajistit, že splní Obecné nařízení ochrany osobních údajů, nově poskytujeme funkci externího certifikovaného. Službu externího Pověřence pro ochranu osobních údajů takzvaného DPO - Data Protection Officer nabízíme zejména v okolí našich kanceláří v Moravské Třebové a Praze. Pro tuto roli garantujeme výkon funkce osobou důvěryhodnou, odborně zdatnou a nezávislou, která nebude ve střetu zájmů.
Kontaktujte nás
Zpráva byla odeslána. Brzy se vám ozveme.